Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Seminár iCard 2022

 

Dňa 16.6.2022 sa v hoteli DIXON v Banskej Bystrici uskutočnil Seminár iCard 2022.

 

Po viac ako trojročnej prestávke sme sa stretli v rekordnom počte a ako obyčajne, mali sme aj medzinárodnú účasť.

Ako prvá sa slova ujala Milena Škultétyová, vedúca prievidzskej pobočky ATOS,  ktorá uvítala našich hostí.

Po nej pokračovala Vieroslava Krausková, ktorá rozprávala o tom, čo sa za tie tri roky zmenilo. Venovala sa nielen tomu, čo sa dialo kvôli pandemickým obmedzeniam, ale aj tomu, čo malo pozitívny dopad. Predstavila nových kolegov, ktorí posilnili iCard tím; ukázala novú webstránku pre evidenciu požiadaviek (helpdesk) a stručne uviedla aj základné zmeny v softvérovom a hardvérovom vybavení.

Detailnejšie už sa témam venovala Alexandra Jančichová. Najskôr účastníkov oboznámila so spôsobom evidencie sledovania efektívneho (produktívneho) času na pracovisku a potom predstavila nové možnosti elektronického schvaľovania žiadaniek. Zamerala sa na hromadné zadávanie žiadaniek, ale nevyhla sa ani téme plánovania nadčasovej práce, vrátane zjednodušenia jej vyhodnotenia.

Po úvodnom bloku sme mali prestávku na kávu a drobné občerstvenie. Popritom sme vzájomne diskutovali.

Potom sme pokračovali ďalšími témami. 

Procesné hodnotenie cieľov zamestnancov a ich význam pre zvyšovanie kvality firmy vysvetlila V. Krausková.

Ľudovít Boďa predstavil modul evidencie návštev a funkcionalitu schvaľovania návštev nahlasovaných cez internet. Spôsob registrácie návštevníkov a aktivácie pridelenej karty si mohli účastníci vyskúšať priamo na mieste.

Špecifiká výrobného areálu a návrh ich riešenia vysvetlil Roman Furo. Venoval sa téme procesu tvorby a schvaľovania povolení na prácu s definovaním bezpečnostných opatrení a zodpovednosti za ich dodržiavanie. Druhým blokom jeho prezentácie bola téma dovozu/vývozu tovaru do/z firmy a jeho kontrola mobilným zariadením na vstupe/výstupe. Na záver predstavil technické zariadenia, ktoré rozširujú portfólio zariadení integrovaných do systému iCard.

Posledná prezentácia pred obedom sa týkala témy, ktorá nás na dlhú dobu uväznila doma. Vieroslava Krausková vysvetlila možnosti riešenia Covid testovania a kontroly osôb na vstupe tak, aby bol zaistený kontrolovaný vstup osôb do areálu s dodržaním všetkých bezpečnostných pravidiel. 

Po skončení tejto prezentácie sme mali obednú prestávku. Keďže tentokrát sme akciu organizovali v hoteli, mohli sme si vybrať menu podľa vlastnej chute. Po obede sme si ešte pochutnali na zákuskoch.

Posledný blok začala Alexandra Jančichová. Predstavila zmeny v aplikácii, ktoré sme realizovali v poslednom období - či už v dochádzkovom alebo v stravovacom systéme. Venovala sa riešeniu zákonom umožneného poskytnutia finančného príspevku na stravu kombinovaného s odberom dotovanej stravy,  sledovaniu odberu diétnej stravy a rozvozu balenej stravy. 

Na záver si slovo opäť zobrala V. Krausková, ktorá informovala o možnosti objednávania benefitov poskytovaných zo sociálneho fondu, prideľovania kľúčov od šatní, kontrole prítomnosti osôb na pracovisku a ďalším vylepšeniam systému iCard.

Ďakujeme všetkým účastníkom za to, že si našli čas, prišli medzi nás a diskutovali s nami o nových námetoch. Veríme, že to bol pre nich užitočne strávený čas a že sa cítili dobre.

Za nás môžeme povedať, že pre nás to tak bolo. 

 

Tešíme sa na Vás opäť o rok 

                                               Váš iCard tím

 

20220616 103949 50

 20220616 102821 50

20220616_102700

20220616 123606 50

20220616 102907 50

20220616 102759 50

20220616 102844 50

 20220616 102739 50

20220616 105635 50

20220616 124323 50

20220616 135551 50

20220616 135535 50